WWW.188245.COM_WWW188245COM_188245COM

x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:m.huiwenda.com    

时间 速度

检测时间:2020-06-30 10:25:48

广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
平均值: 141个点 9 39 55个独立IP 49个独立节点 200 0.163s 0.04s 0.069s 0.047s 文件不一致 文件不一致 17.754MB/s  
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 美国加利福尼亚旧金山亚马逊云 200 1.033s 0.003s 0.189s 0.311201s 11.352KB 11.352KB 36.477KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.628s 0.296s 0.373s 0.173421s 62.307KB 62.307KB 359.28KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.622s 0.268s 0.317s 0.240881s 62.307KB 62.307KB 258.661KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 200 0.617s 0.19s 0.402s 0.001060s 11.353KB 11.353KB 10.459MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 中国新疆克拉玛依电信 200 0.575s 0.006s 0.008s 0.000313s 62.31KB 62.31KB 194.406MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 中国WWW.188245.COM_WWW188245COM_188245COM亚马逊云 200 0.523s 0.115s 0.316s 0.003721s 11.352KB 11.352KB 2.979MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 200 0.512s 0.002s 0.256s 0.001360s 11.353KB 11.353KB 8.152MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 加拿大蒙特利尔 200 0.48s 0.305s 0.391s 0.000654s 62.311KB 62.311KB 93.043MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色移动 移动 广西 中国广东深圳移动 200 0.407s 0.003s 0.027s 0.251501s 62.31KB 62.31KB 247.751KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东青岛市移动 移动 山东 中国湖北黄冈电信 200 0.406s 0.195s 0.257s 0.082359s 62.311KB 62.311KB 756.572KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.402s 0.086s 0.165s 0.157481s 62.309KB 62.309KB 395.658KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市电信 电信 江西 中国湖北武汉移动 200 0.387s 0.103s 0.161s 0.151564s 62.311KB 62.311KB 411.117KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.379s 0.064s 0.132s 0.149260s 62.307KB 62.307KB 417.437KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 中国北京BGP多线 200 0.376s 0.07s 0.14s 0.155900s 62.309KB 62.309KB 399.67KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 中国甘肃兰州移动 200 0.361s 0.004s 0.02s 0.313642s 62.311KB 62.311KB 198.668KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 中国山东青岛联通 200 0.336s 0.055s 0.086s 0.124840s 62.31KB 62.31KB 499.115KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 中国山东青岛电信 200 0.316s 0.057s 0.063s 0.067441s 62.311KB 62.311KB 923.927KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南常德市移动 移动 湖南 中国广东深圳移动 200 0.309s 0.014s 0.042s 0.118173s 62.309KB 62.309KB 527.266KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市移动 移动 河南 中国山西太原移动 200 0.302s 0.094s 0.123s 0.153321s 62.311KB 62.311KB 406.406KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 中国江苏常州电信 200 0.282s 0.097s 0.158s 0.060541s 62.31KB 62.31KB 1.005MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市联通 联通 福建 中国山东青岛联通 200 0.269s 0.08s 0.126s 0.082140s 62.309KB 758.566KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市移动 移动 广西 中国广东深圳移动 200 0.262s 0.107s 0.14s 0.087199s 62.31KB 36KB 714.567KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟市联通 联通 内蒙古 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.258s 0.07s 0.099s 0.077921s 62.307KB 62.307KB 799.613KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北随州市移动 移动 湖北 中国天津腾讯云 200 0.256s 0.013s 0.055s 0.085280s 62.31KB 62.31KB 730.647KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市联通 联通 广西 中国山东青岛联通 200 0.242s 0.086s 0.138s 0.051967s 62.31KB 62.31KB 1.171MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 中国WWW.188245.COM_WWW188245COM_188245COM亚马逊云 200 0.239s 0.129s 0.181s 0.000455s 62.311KB 62.311KB 133.737MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市电信 电信 福建 中国江苏苏州移动 200 0.237s 0.044s 0.095s 0.089396s 62.311KB 62.311KB 697.017KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 中国山东济南移动 200 0.236s 0.125s 0.152s 0.054681s 62.31KB 62.31KB 1.113MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市联通 联通 广东 中国天津腾讯云 200 0.236s 0.034s 0.093s 0.079941s 62.307KB 22.5KB 779.408KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 中国四川成都电信 200 0.233s 0.012s 0.053s 0.071200s 62.31KB 62.31KB 875.134KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 中国浙江杭州移动 200 0.231s 0.172s 0.186s 0.029520s 62.311KB 62.311KB 2.061MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 中国安徽马鞍山电信 200 0.21s 0.08s 0.123s 0.043133s 62.311KB 62.311KB 1.411MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南许昌市移动 移动 河南 中国江苏南京移动 200 0.204s 0.06s 0.088s 0.086860s 62.307KB 62.307KB 717.323KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江黑河市电信 电信 黑龙江 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.199s 0.044s 0.064s 0.067120s 62.309KB 62.309KB 928.316KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘市电信 电信 河南 中国山东青岛联通 200 0.189s 0.045s 0.065s 0.051580s 62.309KB 62.309KB 1.18MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南三亚市移动 移动 海南 中国广西南宁移动 200 0.185s 0.013s 0.056s 0.085958s 62.311KB 62.311KB 724.895KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 中国天津腾讯云 200 0.183s 0.003s 0.048s 0.087499s 62.307KB 62.307KB 712.084KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市铁通 铁通 北京 中国天津腾讯云 200 0.183s 0s 0.017s 0.074062s 62.31KB 62.31KB 841.316KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市移动 移动 四川 中国山东青岛电信 200 0.181s 0.049s 0.092s 0.044073s 62.311KB 62.311KB 1.381MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 中国北京BGP多线 200 0.179s 0.003s 0.034s 0.062141s 62.309KB 62.309KB 1002.697KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 中国山东青岛电信 200 0.173s 0.057s 0.085s 0.057521s 62.311KB 62.311KB 1.058MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大兴安岭地区移动 移动 黑龙江 中国北京BGP多线 200 0.17s 0.003s 0.037s 0.069916s 62.309KB 62.309KB 891.192KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西九江市联通 联通 江西 中国湖南长沙联通 200 0.169s 0.014s 0.047s 0.077761s 62.309KB 62.309KB 801.283KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 中国天津腾讯云 200 0.165s 0.002s 0.031s 0.049240s 62.309KB 62.309KB 1.236MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 德国法兰克福亚马逊云 200 0.159s 0.155s 0.157s 0.000825s 62.311KB 62.311KB 73.758MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市铁通 铁通 福建 中国江苏南京移动 200 0.157s 0.025s 0.057s 0.066100s 62.307KB 62.307KB 942.612KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 中国湖南长沙联通 200 0.156s 0.005s 0.039s 0.081181s 62.309KB 62.309KB 767.527KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市移动 移动 浙江 中国福建泉州电信 200 0.154s 0.046s 0.082s 0.035814s 62.31KB 62.31KB 1.699MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 中国广东广州电信 200 0.154s 0.105s 0.115s 0.017356s 62.31KB 62.31KB 3.506MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 中国山东青岛联通 200 0.153s 0.056s 0.088s 0.032317s 62.31KB 62.31KB 1.883MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大兴安岭地区移动 移动 黑龙江 中国北京BGP多线 200 0.152s 0.007s 0.029s 0.049100s 62.309KB 62.309KB 1.239MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 中国江苏南通移动 200 0.15s 0.004s 0.033s 0.086579s 62.311KB 62.311KB 719.696KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 中国山东青岛联通 200 0.15s 0.055s 0.086s 0.031787s 62.31KB 62.31KB 1.914MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江湖州市电信 电信 浙江 中国福建泉州电信 200 0.143s 0.001s 0.023s 0.042249s 62.31KB 62.31KB 1.44MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市移动 移动 河北 中国山西太原移动 200 0.143s 0.026s 0.056s 0.058161s 62.311KB 62.311KB 1.046MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 中国江苏南通移动 200 0.142s 0.02s 0.059s 0.042121s 62.311KB 62.311KB 1.445MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州移动 移动 贵州 中国重庆移动 200 0.141s 0.006s 0.041s 0.065137s 62.311KB 956.608KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大兴安岭地区移动 移动 黑龙江 中国北京BGP多线 200 0.139s 0.004s 0.031s 0.074919s 62.309KB 62.309KB 831.679KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 中国湖北黄冈电信 200 0.138s 0.051s 0.08s 0.029239s 62.311KB 62.311KB 2.081MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 中国WWW.188245.COM_WWW188245COM_188245COM亚马逊云 200 0.134s 0.003s 0.029s 0.076821s 11.352KB 11.352KB 147.766KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 中国湖南长沙电信 200 0.133s 0.002s 0.017s 0.049460s 62.31KB 62.31KB 1.23MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 中国广东深圳长城宽带 200 0.131s 0.048s 0.065s 0.035195s 62.31KB 62.31KB 1.729MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 中国湖北黄冈电信 200 0.131s 0.044s 0.071s 0.032622s 62.311KB 62.311KB 1.865MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 中国山东青岛联通 200 0.131s 0.028s 0.043s 0.047720s 62.31KB 62.31KB 1.275MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 中国山东青岛联通 200 0.13s 0.051s 0.077s 0.026193s 62.31KB 62.31KB 2.323MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林市电信 电信 陕西 中国江苏常州电信 200 0.126s 0.051s 0.076s 0.024924s 62.31KB 62.31KB 2.441MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 中国重庆移动 200 0.125s 0.039s 0.082s 0.000220s 62.311KB 276.592MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 中国江苏常州电信 200 0.122s 0.053s 0.076s 0.023125s 62.31KB 62.31KB 2.631MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市电信 电信 浙江 中国福建泉州电信 200 0.118s 0.008s 0.022s 0.038170s 62.31KB 62.31KB 1.594MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 中国湖南岳阳电信 200 0.118s 0.081s 0.1s 0.000233s 62.311KB 261.159MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 中国WWW.188245.COM_WWW188245COM_188245COM亚马逊云 200 0.117s 0.086s 0.101s 0.000604s 62.31KB 62.31KB 100.744MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 中国山东青岛联通 200 0.117s 0.039s 0.056s 0.044521s 62.311KB 1.367MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 中国山东青岛联通 200 0.115s 0.047s 0.063s 0.034261s 62.31KB 62.31KB 1.776MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 中国福建泉州电信 200 0.112s 0.001s 0.016s 0.038621s 62.31KB 62.31KB 1.576MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 中国山东青岛联通 200 0.112s 0.023s 0.042s 0.052374s 62.311KB 1.162MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄州楚雄市移动 移动 云南 中国广西南宁移动 200 0.111s 0.003s 0.03s 0.052940s 62.31KB 62.31KB 1.149MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 中国山东青岛联通 200 0.11s 0.04s 0.065s 0.022244s 62.31KB 62.31KB 2.736MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 中国山东青岛联通 200 0.109s 0.007s 0.012s 0.090875s 62.311KB 685.673KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 中国山西太原联通 200 0.102s 0.008s 0.039s 0.031382s 62.309KB 62.309KB 1.939MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 中国宁夏银川联通 200 0.101s 0.056s 0.07s 0.015420s 62.311KB 62.311KB 3.946MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市教育网 教育网 北京 中国北京联通 200 0.1s 0.014s 0.015s 0.040494s 62.307KB 62.307KB 1.503MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市电信 电信 山东 中国山东青岛电信 200 0.1s 0.023s 0.036s 0.046580s 62.311KB 62.311KB 1.306MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 中国山东青岛联通 200 0.1s 0.048s 0.066s 0.017107s 62.31KB 62.31KB 3.557MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大兴安岭地区移动 移动 黑龙江 中国北京BGP多线 200 0.099s 0.01s 0.032s 0.044158s 62.309KB 62.309KB 1.378MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 中国重庆移动 200 0.098s 0.006s 0.029s 0.045561s 62.311KB 62.311KB 1.336MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江佳木斯市电信 电信 黑龙江 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.095s 0.033s 0.049s 0.028500s 62.309KB 62.309KB 2.135MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 中国安徽马鞍山电信 200 0.095s 0.038s 0.057s 0.018948s 62.311KB 62.311KB 3.211MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市电信 电信 内蒙古 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.093s 0.009s 0.029s 0.042260s 62.309KB 62.309KB 1.44MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市移动 移动 云南 中国广西南宁移动 200 0.091s 0.004s 0.025s 0.043120s 62.311KB 62.311KB 1.411MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 中国湖南长沙联通 200 0.09s 0.002s 0.03s 0.029240s 62.309KB 62.309KB 2.081MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市电信 电信 山东 中国山东青岛电信 200 0.09s 0.028s 0.043s 0.031060s 62.311KB 62.311KB 1.959MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 中国WWW.188245.COM_WWW188245COM_188245COM亚马逊云 200 0.089s 0.004s 0.039s 0.011700s 11.352KB 11.352KB 970.219KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 中国天津腾讯云 200 0.089s 0s 0.017s 0.055594s 62.31KB 1.095MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 中国山东青岛联通 200 0.089s 0.018s 0.019s 0.025062s 62.31KB 62.31KB 2.428MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 中国贵州贵阳电信 200 0.088s 0.06s 0.069s 0.009133s 62.311KB 62.311KB 6.663MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 中国山东济南移动 200 0.087s 0.049s 0.058s 0.018961s 62.31KB 62.31KB 3.209MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市电信 电信 辽宁 中国辽宁大连电信 200 0.086s 0.036s 0.053s 0.021981s 62.311KB 62.311KB 2.768MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 中国广东汕头电信 200 0.083s 0.049s 0.059s 0.012245s 62.309KB 62.309KB 4.969MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市联通 联通 山东 中国山东青岛联通 200 0.081s 0.024s 0.03s 0.044455s 62.311KB 1.369MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 中国湖北黄冈电信 200 0.077s 0.013s 0.033s 0.022967s 62.311KB 62.311KB 2.649MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古包头市移动 移动 内蒙古 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.075s 0.021s 0.029s 0.036920s 62.311KB 1.648MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川自贡市电信 电信 四川 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.072s 0.004s 0.027s 0.022408s 62.309KB 62.309KB 2.715MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 中国浙江杭州移动 200 0.07s 0.009s 0.024s 0.029979s 62.311KB 62.311KB 2.03MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 中国江苏常州电信 200 0.07s 0.023s 0.035s 0.022640s 62.31KB 62.31KB 2.688MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 中国甘肃兰州移动 200 0.068s 0.028s 0.045s 0.014740s 62.311KB 62.311KB 4.128MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市移动 移动 安徽 中国山东青岛联通 200 0.068s 0.029s 0.042s 0.010100s 62.31KB 62.31KB 6.025MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 中国江苏苏州联通 200 0.065s 0.01s 0.024s 0.028060s 62.307KB 62.307KB 2.168MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 中国山东青岛电信 200 0.064s 0.007s 0.026s 0.019049s 62.311KB 62.311KB 3.194MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 中国四川成都联通 200 0.063s 0.024s 0.035s 0.014761s 62.309KB 62.309KB 4.122MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 中国湖北黄冈电信 200 0.063s 0.033s 0.042s 0.009935s 62.311KB 62.311KB 6.125MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中市联通 联通 四川 中国四川成都联通 200 0.062s 0.021s 0.032s 0.020460s 62.309KB 62.309KB 2.974MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 中国江苏常州电信 200 0.062s 0.022s 0.035s 0.013413s 62.31KB 62.31KB 4.537MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市铁通 铁通 广西 中国广西南宁联通 200 0.061s 0.004s 0.006s 0.038941s 62.31KB 62.31KB 1.563MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市移动 移动 河北 中国山西太原移动 200 0.061s 0.024s 0.033s 0.018880s 62.311KB 62.311KB 3.223MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 中国山东青岛联通 200 0.061s 0.019s 0.02s 0.000260s 62.311KB 234.039MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 中国四川成都联通 200 0.059s 0.015s 0.027s 0.019822s 62.309KB 62.309KB 3.07MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市移动 移动 浙江 中国江苏南京移动 200 0.059s 0.027s 0.038s 0.010772s 62.307KB 62.307KB 5.649MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市联通 联通 江苏 中国江苏苏州联通 200 0.056s 0.018s 0.025s 0.013980s 62.307KB 62.307KB 4.352MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 中国江苏常州电信 200 0.052s 0.017s 0.028s 0.011970s 62.31KB 62.31KB 5.083MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏淮安市移动 移动 江苏 中国江苏南通移动 200 0.051s 0.021s 0.031s 0.010018s 62.311KB 62.311KB 6.074MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁阜新市联通 联通 辽宁 中国辽宁沈阳联通 200 0.049s 0.021s 0.03s 0.009493s 62.309KB 62.309KB 6.41MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 中国北京联通 200 0.047s 0.008s 0.011s 0.031614s 62.307KB 62.307KB 1.925MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 中国宁夏中卫电信 200 0.046s 0.012s 0.022s 0.012960s 62.309KB 62.309KB 4.695MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 中国安徽马鞍山电信 200 0.045s 0.006s 0.019s 0.012548s 62.311KB 62.311KB 4.849MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 中国江苏苏州移动 200 0.044s 0.013s 0.023s 0.010523s 62.311KB 62.311KB 5.783MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 中国湖北黄冈电信 200 0.042s 0.001s 0.015s 0.013478s 62.311KB 62.311KB 4.515MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 中国湖北武汉移动 200 0.036s 0.006s 0.013s 0.015061s 62.311KB 62.311KB 4.04MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 中国天津腾讯云 200 0.036s 0s 0.017s 0.001253s 62.31KB 48.563MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市联通 联通 山西 中国山西太原联通 200 0.035s 0.014s 0.018s 0.009460s 62.309KB 62.309KB 6.432MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 中国江苏苏州联通 200 0.034s 0.001s 0.012s 0.010681s 62.307KB 62.307KB 5.697MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 中国海南海口电信 200 0.029s 0.003s 0.01s 0.011760s 62.31KB 62.31KB 5.174MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 中国重庆移动 200 0.027s 0.016s 0.021s 0.000221s 62.311KB 275.34MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 中国WWW.188245.COM_WWW188245COM_188245COM亚马逊云 200 0.026s 0.001s 0.012s 0.001120s 11.352KB 11.352KB 9.898MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 中国安徽马鞍山电信 200 0.026s 0.013s 0.016s 0.006064s 62.311KB 62.311KB 10.035MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 中国重庆移动 200 0.024s 0.001s 0.008s 0.007423s 62.311KB 62.311KB 8.198MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳市移动 移动 广东 中国广东深圳长城宽带 200 0.024s 0.009s 0.012s 0.007432s 62.31KB 62.31KB 8.187MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 中国宁夏中卫电信 200 0.015s 0.012s 0.013s 0.000834s 62.309KB 62.309KB 72.96MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 中国北京联通 200 0.014s 0.004s 0.006s 0.005272s 62.307KB 62.307KB 11.541MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳市移动 移动 广东 中国广东深圳长城宽带 200 0.014s 0.009s 0.011s 0.000206s 62.311KB 295.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市教育网 教育网 内蒙古 中国内蒙古呼和浩特联通 200 0.01s 0.003s 0.005s 0.002454s 62.311KB 62.311KB 24.796MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 中国青海西宁电信 200 0.004s 0.002s 0.002s 0.000625s 62.311KB 62.311KB 97.36MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig

 

WWW.475333.COM_WWW475333COM__475333COM_ WWW.HG3923.COM_WWWHG3923COM__HG3923COM_ WWW.381543.COM_WWW381543COM__381543COM_ WWW.213981.COM_WWW213981COM__213981COM_ WWW.KS9222.COM_WWWKS9222COM__KS9222COM_ WWW.HG9529.COM_WWWHG9529COM__HG9529COM_ WWW.197441.COM_WWW197441COM__197441COM_ WWW.MSC886.COM_WWWMSC886COM__MSC886COM_ WWW.DNETZJ.COM_WWWDNETZJCOM__DNETZJCOM_ WWW.LB0044.COM_WWWLB0044COM__LB0044COM_ WWW.FC9818.COM_WWWFC9818COM__FC9818COM_ WWW.6699KJ.COM_WWW6699KJCOM__6699KJCOM_ WWW.BM262.COM_WWWBM262COM__BM262COM_ WWW.11422U.COM_WWW11422UCOM__11422UCOM_ WWW.810397.COM_WWW810397COM__810397COM_ WWW.SUN167.COM_WWWSUN167COM__SUN167COM_ WWW.YK222A.COM_WWWYK222ACOM__YK222ACOM_ WWW.HG8027.COM_WWWHG8027COM__HG8027COM_ WWW.370386.COM_WWW370386COM__370386COM_ WWW.VNS828.COM_WWWVNS828COM__VNS828COM_ WWW.719377.COM_WWW719377COM__719377COM_ WWW.U9163.COM_WWWU9163COM__U9163COM_ WWW.990893.COM_WWW990893COM__990893COM_ WWW.686505.COM_WWW686505COM__686505COM_ WWW.KK3733.COM_WWWKK3733COM__KK3733COM_ WWW.335048.COM_WWW335048COM__335048COM_ WWW.1331OO.COM_WWW1331OOCOM__1331OOCOM_ WWW.1327T.COM_WWW1327TCOM__1327TCOM_ WWW.DW8822.COM_WWWDW8822COM__DW8822COM_ WWW.HG3371.COM_WWWHG3371COM__HG3371COM_ WWW.44488O.COM_WWW44488OCOM__44488OCOM_ WWW.682260.COM_WWW682260COM__682260COM_ WWW.AG0234.COM_WWWAG0234COM__AG0234COM_ WWW.33958B.COM_WWW33958BCOM__33958BCOM_ WWW.9297F.COM_WWW9297FCOM__9297FCOM_ WWW.341717.COM_WWW341717COM__341717COM_ WWW.372599.COM_WWW372599COM__372599COM_ WWW.80188W.COM_WWW80188WCOM__80188WCOM_ WWW.7579E.COM_WWW7579ECOM__7579ECOM_ WWW.WT8532.COM_WWWWT8532COM__WT8532COM_ WWW.BW3785.COM_WWWBW3785COM__BW3785COM_ WWW.816MSC.COM_WWW816MSCCOM__816MSCCOM_ WWW.PJ5599.COM__WWWPJ5599COM__PJ5599COM_ WWW.88337Q.COM_WWW88337QCOM__88337QCOM_ WWW.386011.COM_WWW386011COM__386011COM_ WWW.E73555.COM_WWWE73555COM__E73555COM_ WWW.531109.COM_WWW531109COM__531109COM_ WWW.NY3456.COM_WWWNY3456COM__NY3456COM_ WWW.AM1806.COM_WWWAM1806COM__AM1806COM_ WWW.983478.COM_WWW983478COM__983478COM_ WWW.880915.COM_WWW880915COM__880915COM_ WWW.782675.COM_WWW782675COM__782675COM_ WWW.HG9955.COM_WWWHG9955COM__HG9955COM_ WWW.13887Z.COM_WWW13887ZCOM__13887ZCOM_ WWW.YUN873.COM_WWWYUN873COM__YUN873COM_ WWW.135106.COM_WWW135106COM__135106COM_ WWW.173388.COM_WWW173388COM__173388COM_ WWW.HG9955.COM_WWWHG9955COM__HG9955COM_ WWW.76907I.COM_WWW76907ICOM__76907ICOM_ WWW.35303I.COM_WWW35303ICOM__35303ICOM_ WWW.67890Z.COM_WWW67890ZCOM__67890ZCOM_ WWW.614255.COM_WWW614255COM__614255COM_ WWW.HG3342.COM_WWWHG3342COM__HG3342COM_ WWW.775555.COM_WWW775555COM__775555COM_ WWW.822327.COM_WWW822327COM__822327COM_ WWW.RA368.COM_WWWRA368COM__RA368COM_ WWW.HG7234.COM_WWWHG7234COM__HG7234COM_ WWW.XB99AA.COM_WWWXB99AACOM__XB99AACOM_ WWW.7004PJ.COM_WWW7004PJCOM__7004PJCOM_ WWW.654911.COM_WWW654911COM__654911COM_ WWW.662717.COM_WWW662717COM__662717COM_ WWW.55797A.COM_WWW55797ACOM__55797ACOM_ WWW.506018.COM_WWW506018COM__506018COM_ WWW.HG1966.COM_WWWHG1966COM__HG1966COM_ WWW.AM3628.COM_WWWAM3628COM__AM3628COM_ WWW.779844.COM_WWW779844COM__779844COM_ WWW.TT9448.COM_WWWTT9448COM__TT9448COM_ WWW.HB0009.COM_WWWHB0009COM__HB0009COM_ WWW.DC422.COM_WWWDC422COM__DC422COM_ WWW.TC7077.COM_WWWTC7077COM__TC7077COM_ WWW.114266.COM_WWW114266COM__114266COM_ WWW.871MSC.COM_WWW871MSCCOM__871MSCCOM_ WWW.894899.COM_WWW894899COM__894899COM_ WWW.59666L.COM_WWW59666LCOM__59666LCOM_ WWW.04333J.COM_WWW04333JCOM__04333JCOM_ WWW.911841.COM_WWW911841COM__911841COM_ WWW.220755.COM_WWW220755COM__220755COM_ WWW.202146.COM_WWW202146COM__202146COM_ WWW.201063.COM_WWW201063COM__201063COM_ WWW.133484.COM_WWW133484COM__133484COM_ WWW.505583.COM_WWW505583COM__505583COM_ WWW.HG7627.COM_WWWHG7627COM__HG7627COM_ WWW.BM224.COM_WWWBM224COM__BM224COM_ WWW.6095BB.COM_WWW6095BBCOM__6095BBCOM_ WWW.BM306.COM_WWWBM306COM__BM306COM_ WWW.588381.COM_WWW588381COM__588381COM_ WWW.924981.COM_WWW924981COM__924981COM_ WWW.R50883.COM_WWWR50883COM__R50883COM_ WWW.99699V.COM_WWW99699VCOM__99699VCOM_ WWW.388672.COM_WWW388672COM__388672COM_ WWW.HG6914.COM_WWWHG6914COM__HG6914COM_ WWW.U92776.COM_WWWU92776COM__U92776COM_ WWW.899609.COM_WWW899609COM__899609COM_ WWW.HGYZ66.COM_WWWHGYZ66COM__HGYZ66COM_ WWW.325888.COM_WWW325888COM__325888COM_ WWW.441399.COM_WWW441399COM__441399COM_ WWW.HG0866.COM_WWWHG0866COM__HG0866COM_ WWW.01266S.COM_WWW01266SCOM__01266SCOM_ WWW.89789P.COM_WWW89789PCOM__89789PCOM_ WWW.325888.COM_WWW325888COM__325888COM_ WWW.307MSC.COM_WWW307MSCCOM__307MSCCOM_ WWW.HG8446.COM_WWWHG8446COM__HG8446COM_ WWW.4270GG.COM_WWW4270GGCOM__4270GGCOM_ WWW.HG8516.COM_WWWHG8516COM__HG8516COM_ WWW.3015J.COM_WWW3015JCOM__3015JCOM_ WWW.HG7229.COM_WWWHG7229COM__HG7229COM_ WWW.199MSC.COM_WWW199MSCCOM__199MSCCOM_ WWW.2055J.COM_WWW2055JCOM__2055JCOM_ WWW.734527.COM_WWW734527COM__734527COM_ WWW.847285.COM_WWW847285COM__847285COM_ WWW.67878U.COM_WWW67878UCOM__67878UCOM_ WWW.193838.COM_WWW193838COM__193838COM_ WWW.100703.COM_WWW100703COM__100703COM_ WWW.88528T.COM_WWW88528TCOM__88528TCOM_ WWW.129445.COM_WWW129445COM__129445COM_ WWW.863989.COM_WWW863989COM__863989COM_ WWW.VNSR87.COM_WWWVNSR87COM__VNSR87COM_ WWW.BM726.COM_WWWBM726COM__BM726COM_ WWW.33JS44.COM_WWW33JS44COM__33JS44COM_ WWW.795878.COM_WWW795878COM__795878COM_ WWW.20667L.COM_WWW20667LCOM__20667LCOM_ WWW.A878WW.COM_WWWA878WWCOM__A878WWCOM_ WWW.PJ5208.COM_WWWPJ5208COM__PJ5208COM_ WWW.574234.COM_WWW574234COM__574234COM_ WWW.843333.COM_WWW843333COM__843333COM_ WWW.FA1199.COM_WWWFA1199COM__FA1199COM_ WWW.702118.COM_WWW702118COM__702118COM_ WWW.307MSC.COM_WWW307MSCCOM__307MSCCOM_ WWW.829997.COM_WWW829997COM__829997COM_ WWW.XPJ747.COM_WWWXPJ747COM__XPJ747COM_ WWW.981404.COM_WWW981404COM__981404COM_ WWW.HG9819.COM_WWWHG9819COM__HG9819COM_ WWW.LAO348.COM_WWWLAO348COM__LAO348COM_ WWW.BBO616.COM_WWWBBO616COM__BBO616COM_ WWW.16789B.COM_WWW16789BCOM__16789BCOM_ WWW.771MSC.COM_WWW771MSCCOM__771MSCCOM_ WWW.122885.COM_WWW122885COM__122885COM_ WWW.197004.COM_WWW197004COM__197004COM_ WWW.WLB999.COM_WWWWLB999COM__WLB999COM_ WWW.801MMM.COM_WWW801MMMCOM__801MMMCOM_ WWW.AG9456.COM_WWWAG9456COM__AG9456COM_ WWW.552083.COM_WWW552083COM__552083COM_ WWW.HG7671.COM_WWWHG7671COM__HG7671COM_ WWW.HG3278.COM_WWWHG3278COM__HG3278COM_ WWW.6809PJ.COM_WWW6809PJCOM__6809PJCOM_ WWW.HG9896.COM_WWWHG9896COM__HG9896COM_ WWW.HG8409.COM_WWWHG8409COM__HG8409COM_ WWW.8004E.COM_WWW8004ECOM__8004ECOM_ WWW.212278.COM_WWW212278COM__212278COM_ WWW.PJZX88.COM_WWWPJZX88COM__PJZX88COM_ WWW.146909.COM_WWW146909COM__146909COM_ WWW.245885.COM_WWW245885COM__245885COM_ WWW.64111A.COM__WWW64111ACOM__64111ACOM_ WWW.A99999.COM_WWWA99999COM__A99999COM_ WWW.881487.COM_WWW881487COM__881487COM_ WWW.362503.COM_WWW362503COM__362503COM_ WWW.XAM555.COM_WWWXAM555COM__XAM555COM_ WWW.A878FF.COM_WWWA878FFCOM__A878FFCOM_ WWW.50038J.COM_WWW50038JCOM__50038JCOM_ WWW.55323I.COM_WWW55323ICOM__55323ICOM_ WWW.802415.COM_WWW802415COM__802415COM_ WWW.225284.COM_WWW225284COM__225284COM_ WWW.26666P.COM_WWW26666PCOM__26666PCOM_ WWW.JS1199.COM_WWWJS1199COM__JS1199COM_ WWW.ZB1616.COM_WWWZB1616COM__ZB1616COM_ WWW.298433.COM_WWW298433COM__298433COM_ WWW.ITB361.COM_WWWITB361COM__ITB361COM_ WWW.5756VV.COM_WWW5756VVCOM__5756VVCOM_ WWW.RA2555.COM_WWWRA2555COM__RA2555COM_ WWW.198336.COM_WWW198336COM__198336COM_ WWW.XPJ109.COM_WWWXPJ109COM__XPJ109COM_ WWW.9611DD.COM_WWW9611DDCOM__9611DDCOM_ WWW.WHHDMY.COM_WWWWHHDMYCOM__WHHDMYCOM_ WWW.614255.COM_WWW614255COM__614255COM_ WWW.99699V.COM_WWW99699VCOM__99699VCOM_ WWW.CQGJ19.COM_WWWCQGJ19COM__CQGJ19COM_ WWW.113134.COM_WWW113134COM__113134COM_ WWW.LS5006.COM_WWWLS5006COM__LS5006COM_ WWW.924930.COM_WWW924930COM__924930COM_ WWW.302537.COM_WWW302537COM__302537COM_ WWW.HG7710.COM_WWWHG7710COM__HG7710COM_ WWW.824980.COM_WWW824980COM__824980COM_ WWW.RB5454.COM_WWWRB5454COM__RB5454COM_ WWW.AACC05.COM_WWWAACC05COM__AACC05COM_ WWW.32666T.COM_WWW32666TCOM__32666TCOM_ WWW.362085.COM_WWW362085COM__362085COM_ WWW.456361.COM_WWW456361COM__456361COM_ WWW.B24555.COM_WWWB24555COM__B24555COM_ WWW.427234.COM_WWW427234COM__427234COM_ WWW.65518V.COM_WWW65518VCOM__65518VCOM_ WWW.702118.COM_WWW702118COM__702118COM_ WWW.DW8822.COM_WWWDW8822COM__DW8822COM_ WWW.SB3389.COM_WWWSB3389COM__SB3389COM_ WWW.8026GG.COM_WWW8026GGCOM__8026GGCOM_ WWW.HG8563.COM_WWWHG8563COM__HG8563COM_ WWW.H11355.COM_WWWH11355COM__H11355COM_ WWW.HG6858.COM_WWWHG6858COM__HG6858COM_ WWW.ZL7272.COM_WWWZL7272COM__ZL7272COM_ WWW.HG8569.COM_WWWHG8569COM__HG8569COM_ WWW.813MSC.COM_WWW813MSCCOM__813MSCCOM_ WWW.BM460.COM_WWWBM460COM__BM460COM_ WWW.489633.COM_WWW489633COM__489633COM_ WWW.8888XP.COM_WWW8888XPCOM__8888XPCOM_ WWW.HG2323.COM_WWWHG2323COM__HG2323COM_ WWW.HG6861.COM_WWWHG6861COM__HG6861COM_ WWW.914559.COM_WWW914559COM__914559COM_ WWW.188588.COM_WWW188588COM__188588COM_ WWW.JSW599.COM_WWWJSW599COM__JSW599COM_ WWW.303089.COM_WWW303089COM__303089COM_ WWW.707267.COM_WWW707267COM__707267COM_ WWW.788986.COM_WWW788986COM__788986COM_ WWW.12223T.COM_WWW12223TCOM__12223TCOM_ WWW.JS5559.COM_WWWJS5559COM__JS5559COM_ WWW.55268C.COM_WWW55268CCOM__55268CCOM_ WWW.640999.COM_WWW640999COM__640999COM_ WWW.HG8541.COM_WWWHG8541COM__HG8541COM_ WWW.88316W.COM_WWW88316WCOM__88316WCOM_ WWW.924934.COM_WWW924934COM__924934COM_ WWW.HG1568.COM_WWWHG1568COM__HG1568COM_ WWW.530628.COM_WWW530628COM__530628COM_ WWW.710195.COM_WWW710195COM__710195COM_ WWW.HG8531.COM_WWWHG8531COM__HG8531COM_ WWW.88528S.COM_WWW88528SCOM__88528SCOM_ WWW.988214.COM_WWW988214COM__988214COM_ WWW.947700.COM_WWW947700COM__947700COM_ WWW.XPJ718.COM_WWWXPJ718COM__XPJ718COM_ WWW.318003.COM__WWW318003COM__318003COM_ WWW.BEB001.COM_WWWBEB001COM__BEB001COM_ WWW.5614L.COM_WWW5614LCOM__5614LCOM_ WWW.DDH683.COM_WWWDDH683COM__DDH683COM_ WWW.67878Z.COM_WWW67878ZCOM__67878ZCOM_ WWW.249559.COM_WWW249559COM__249559COM_ WWW.HG7650.COM_WWWHG7650COM__HG7650COM_ WWW.HG1202.COM_WWWHG1202COM__HG1202COM_ WWW.5252HM.COM_WWW5252HMCOM__5252HMCOM_ WWW.CR5599.COM_WWWCR5599COM__CR5599COM_ WWW.TY5995.COM_WWWTY5995COM__TY5995COM_ WWW.5886MM.COM_WWW5886MMCOM__5886MMCOM_ WWW.9922JS.COM_WWW9922JSCOM__9922JSCOM_ WWW.YH746.COM_WWWYH746COM__YH746COM_ WWW.XLCP11.COM_WWWXLCP11COM__XLCP11COM_ WWW.763539.COM_WWW763539COM__763539COM_ WWW.303377.COM__WWW303377COM__303377COM_ WWW.JS0009.COM_WWWJS0009COM__JS0009COM_ WWW.335048.COM_WWW335048COM__335048COM_ WWW.2777YD.COM_WWW2777YDCOM__2777YDCOM_ WWW.418693.COM_WWW418693COM__418693COM_ WWW.97868Z.COM_WWW97868ZCOM__97868ZCOM_ WWW.228MSC.COM_WWW228MSCCOM__228MSCCOM_ WWW.566726.COM_WWW566726COM__566726COM_ WWW.869707.COM_WWW869707COM__869707COM_ WWW.100224.COM_WWW100224COM__100224COM_ WWW.HG2508.COM_WWWHG2508COM__HG2508COM_ WWW.27363L.COM_WWW27363LCOM__27363LCOM_ WWW.HG4003.COM_WWWHG4003COM__HG4003COM_ WWW.HG8516.COM_WWWHG8516COM__HG8516COM_ WWW.QG2019.COM_WWWQG2019COM__QG2019COM_ WWW.88834A.COM_WWW88834ACOM__88834ACOM_ WWW.DHY688.COM_WWWDHY688COM__DHY688COM_ WWW.98170C.COM_WWW98170CCOM__98170CCOM_ WWW.880214.COM_WWW880214COM__880214COM_ WWW.HG1868.COM_WWWHG1868COM__HG1868COM_ WWW.KS8885.COM_WWWKS8885COM__KS8885COM_ WWW.5335KK.COM_WWW5335KKCOM__5335KKCOM_ WWW.AMYHKK.COM_WWWAMYHKKCOM__AMYHKKCOM_ WWW.533107.COM_WWW533107COM__533107COM_ WWW.WAP198.COM_WWWWAP198COM__WAP198COM_ WWW.852999.COM_WWW852999COM__852999COM_ WWW.YH8569.COM_WWWYH8569COM__YH8569COM_ WWW.FH7678.COM_WWWFH7678COM__FH7678COM_ WWW.97138T.COM_WWW97138TCOM__97138TCOM_ WWW.YH4443.COM_WWWYH4443COM__YH4443COM_ WWW.YH095.COM_WWWYH095COM__YH095COM_ WWW.YH081.COM_WWWYH081COM__YH081COM_ WWW.868101.COM_WWW868101COM__868101COM_ WWW.188242.COM_WWW188242COM__188242COM_ WWW.585096.COM_WWW585096COM__585096COM_ WWW.JJ775.COM_WWWJJ775COM__JJ775COM_ WWW.BC5658.COM_WWWBC5658COM__BC5658COM_ WWW.BMW033.COM_WWWBMW033COM__BMW033COM_ WWW.848733.COM_WWW848733COM__848733COM_ WWW.959654.COM_WWW959654COM__959654COM_ WWW.45638T.COM_WWW45638TCOM__45638TCOM_ WWW.22117G.COM_WWW22117GCOM__22117GCOM_ WWW.W2333.COM_WWWW2333COM__W2333COM_ WWW.HG0817.COM_WWWHG0817COM__HG0817COM_ WWW.ITB449.COM_WWWITB449COM__ITB449COM_ WWW.990893.COM_WWW990893COM__990893COM_ WWW.B70266.COM_WWWB70266COM__B70266COM_ WWW.344853.COM_WWW344853COM__344853COM_ WWW.548007.COM_WWW548007COM__548007COM_ WWW.HG8840.COM_WWWHG8840COM__HG8840COM_ WWW.HG3371.COM_WWWHG3371COM__HG3371COM_ WWW.966MSC.COM_WWW966MSCCOM__966MSCCOM_ WWW.919183.COM_WWW919183COM__919183COM_ WWW.YH9888.COM_WWWYH9888COM__YH9888COM_ WWW.66JSXS.COM_WWW66JSXSCOM__66JSXSCOM_ WWW.88528L.COM_WWW88528LCOM__88528LCOM_ WWW.44118G.COM_WWW44118GCOM__44118GCOM_ WWW.HG3422.COM_WWWHG3422COM__HG3422COM_ WWW.SB720.COM_WWWSB720COM__SB720COM_ WWW.060CCC.COM__WWW060CCCCOM__060CCCCOM_ WWW.44463G.COM_WWW44463GCOM__44463GCOM_ WWW.618393.COM_WWW618393COM__618393COM_ WWW.651789.COM_WWW651789COM__651789COM_ WWW.505SUN.COM_WWW505SUNCOM__505SUNCOM_ WWW.BM781.COM_WWWBM781COM__BM781COM_ WWW.537760.COM_WWW537760COM__537760COM_ WWW.566179.COM_WWW566179COM__566179COM_ WWW.620389.COM_WWW620389COM__620389COM_ WWW.05905F.COM_WWW05905FCOM__05905FCOM_ WWW.745538.COM_WWW745538COM__745538COM_ WWW.M95500.COM_WWWM95500COM__M95500COM_ WWW.882291.COM_WWW882291COM__882291COM_ WWW.99831Q.COM_WWW99831QCOM__99831QCOM_ WWW.G7276.COM_WWWG7276COM__G7276COM_ WWW.D88811.COM_WWWD88811COM__D88811COM_ WWW.379942.COM_WWW379942COM__379942COM_ WWW.828128.COM_WWW828128COM__828128COM_ WWW.HNZYHG.COM_WWWHNZYHGCOM__HNZYHGCOM_ WWW.855988.COM_WWW855988COM__855988COM_ WWW.68818C.COM_WWW68818CCOM__68818CCOM_ WWW.969516.COM_WWW969516COM__969516COM_ WWW.99699S.COM_WWW99699SCOM__99699SCOM_ WWW.78919C.COM_WWW78919CCOM__78919CCOM_ WWW.HG9192.COM_WWWHG9192COM__HG9192COM_ WWW.WXC066.COM_WWWWXC066COM__WXC066COM_ WWW.KS2227.COM_WWWKS2227COM__KS2227COM_ WWW.882291.COM_WWW882291COM__882291COM_ WWW.659209.COM_WWW659209COM__659209COM_ WWW.32666G.COM_WWW32666GCOM__32666GCOM_ WWW.16065K.COM_WWW16065KCOM__16065KCOM_ WWW.147MSC.COM_WWW147MSCCOM__147MSCCOM_ WWW.HG6638.COM_WWWHG6638COM__HG6638COM_ WWW.BM739.COM_WWWBM739COM__BM739COM_ WWW.HG9998.COM_WWWHG9998COM__HG9998COM_ WWW.BM3840.COM_WWWBM3840COM__BM3840COM_ WWW.607762.COM_WWW607762COM__607762COM_ WWW.XIHATV.COM_WWWXIHATVCOM__XIHATVCOM_ WWW.80078Y.COM_WWW80078YCOM__80078YCOM_ WWW.122354.COM_WWW122354COM__122354COM_ WWW.HG3011.COM_WWWHG3011COM__HG3011COM_ WWW.37111F.COM_WWW37111FCOM__37111FCOM_ WWW.ZY5503.COM_WWWZY5503COM__ZY5503COM_ WWW.W82233.COM_WWWW82233COM__W82233COM_ WWW.01266Y.COM_WWW01266YCOM__01266YCOM_ WWW.008SUN.COM_WWW008SUNCOM__008SUNCOM_ WWW.7036BB.COM_WWW7036BBCOM__7036BBCOM_ WWW.584522.COM_WWW584522COM__584522COM_ WWW.500819.COM_WWW500819COM__500819COM_ WWW.123CAI.COM_WWW123CAICOM__123CAICOM_ WWW.T25856.COM_WWWT25856COM__T25856COM_ WWW.SS5443.COM_WWWSS5443COM__SS5443COM_ WWW.362822.COM_WWW362822COM__362822COM_ WWW.BEB600.COM_WWWBEB600COM__BEB600COM_ WWW.HGA017.COM_WWWHGA017COM__HGA017COM_ WWW.11220A.COM_WWW11220ACOM__11220ACOM_ WWW.66876S.COM_WWW66876SCOM__66876SCOM_ WWW.HM1115.COM_WWWHM1115COM__HM1115COM_ WWW.506268.COM_WWW506268COM__506268COM_ WWW.29496D.COM_WWW29496DCOM__29496DCOM_ WWW.XH7711.COM__WWWXH7711COM__XH7711COM_ WWW.206065.COM_WWW206065COM__206065COM_ WWW.DZJ366.COM_WWWDZJ366COM__DZJ366COM_ WWW.747XPJ.COM_WWW747XPJCOM__747XPJCOM_ WWW.HG4821.COM_WWWHG4821COM__HG4821COM_ WWW.HG1904.COM_WWWHG1904COM__HG1904COM_ WWW.4996HS.COM_WWW4996HSCOM__4996HSCOM_ WWW.9297F.COM_WWW9297FCOM__9297FCOM_ WWW.335097.COM_WWW335097COM__335097COM_ WWW.91105E.COM_WWW91105ECOM__91105ECOM_ WWW.899TTT.COM_WWW899TTTCOM__899TTTCOM_ WWW.69191E.COM_WWW69191ECOM__69191ECOM_ WWW.210548.COM_WWW210548COM__210548COM_ WWW.983098.COM_WWW983098COM__983098COM_ WWW.060CCC.COM__WWW060CCCCOM__060CCCCOM_ WWW.636568.COM_WWW636568COM__636568COM_ WWW.66212B.COM_WWW66212BCOM__66212BCOM_ WWW.293265.COM_WWW293265COM__293265COM_ WWW.9588YH.COM_WWW9588YHCOM__9588YHCOM_ WWW.45637B.COM_WWW45637BCOM__45637BCOM_ WWW.HG0931.COM_WWWHG0931COM__HG0931COM_ WWW.MSC967.COM_WWWMSC967COM__MSC967COM_ WWW.HG28A7.COM_WWWHG28A7COM__HG28A7COM_ WWW.HG8501.COM_WWWHG8501COM__HG8501COM_ WWW.5099XX.COM_WWW5099XXCOM__5099XXCOM_ WWW.BM285.COM_WWWBM285COM__BM285COM_ WWW.755026.COM_WWW755026COM__755026COM_ WWW.44077Q.COM_WWW44077QCOM__44077QCOM_ WWW.563468.COM_WWW563468COM__563468COM_ WWW.447315.COM_WWW447315COM__447315COM_ WWW.ZB0004.COM_WWWZB0004COM__ZB0004COM_ WWW.FHYL22.COM_WWWFHYL22COM__FHYL22COM_ WWW.PJ9080.COM_WWWPJ9080COM__PJ9080COM_ WWW.FH7678.COM_WWWFH7678COM__FH7678COM_ WWW.91789D.COM_WWW91789DCOM__91789DCOM_ WWW.446332.COM_WWW446332COM__446332COM_ WWW.5614M.COM_WWW5614MCOM__5614MCOM_ WWW.567657.COM_WWW567657COM__567657COM_ WWW.304178.COM_WWW304178COM__304178COM_ WWW.134529.COM_WWW134529COM__134529COM_ WWW.LHG000.COM_WWWLHG000COM__LHG000COM_ WWW.666614.COM_WWW666614COM__666614COM_ WWW.W6333.COM_WWWW6333COM__W6333COM_ WWW.566069.COM_WWW566069COM__566069COM_ WWW.13887D.COM_WWW13887DCOM__13887DCOM_ WWW.JL0004.COM_WWWJL0004COM__JL0004COM_ WWW.T09738.COM_WWWT09738COM__T09738COM_ WWW.HG7850.COM_WWWHG7850COM__HG7850COM_ WWW.HG6955.COM_WWWHG6955COM__HG6955COM_ WWW.HG8994.COM_WWWHG8994COM__HG8994COM_ WWW.HG8903.COM_WWWHG8903COM__HG8903COM_ WWW.16444F.COM_WWW16444FCOM__16444FCOM_ WWW.YY5856.COM_WWWYY5856COM__YY5856COM_ WWW.209912.COM_WWW209912COM__209912COM_ WWW.BG3390.COM_WWWBG3390COM__BG3390COM_ WWW.128678.COM_WWW128678COM__128678COM_ WWW.0099WD.COM_WWW0099WDCOM__0099WDCOM_ WWW.431770.COM_WWW431770COM__431770COM_ WWW.8804L.COM_WWW8804LCOM__8804LCOM_ WWW.07444B.COM_WWW07444BCOM__07444BCOM_ WWW.2528YY.COM_WWW2528YYCOM__2528YYCOM_ WWW.HG7137.COM_WWWHG7137COM__HG7137COM_ WWW.444JSC.COM_WWW444JSCCOM__444JSCCOM_ WWW.9828JS.COM_WWW9828JSCOM__9828JSCOM_ WWW.JSW599.COM_WWWJSW599COM__JSW599COM_ WWW.129458.COM_WWW129458COM__129458COM_ WWW.65518S.COM_WWW65518SCOM__65518SCOM_ WWW.L91880.COM_WWWL91880COM__L91880COM_ WWW.220755.COM_WWW220755COM__220755COM_ WWW.AS0004.COM_WWWAS0004COM__AS0004COM_ WWW.30555U.COM_WWW30555UCOM__30555UCOM_ WWW.115966.COM_WWW115966COM__115966COM_ WWW.457678.COM_WWW457678COM__457678COM_ WWW.511418.COM_WWW511418COM__511418COM_ WWW.HG3677.COM_WWWHG3677COM__HG3677COM_ WWW.7544PJ.COM_WWW7544PJCOM__7544PJCOM_ WWW.HG2888.COM_WWWHG2888COM__HG2888COM_ WWW.GCGC55.COM_WWWGCGC55COM__GCGC55COM_ WWW.36577B.COM_WWW36577BCOM__36577BCOM_ WWW.HG3355.COM_WWWHG3355COM__HG3355COM_ WWW.HG5336.COM_WWWHG5336COM__HG5336COM_ WWW.960469.COM_WWW960469COM__960469COM_ WWW.HG8134.COM_WWWHG8134COM__HG8134COM_ WWW.HG8234.COM_WWWHG8234COM__HG8234COM_ WWW.173643.COM_WWW173643COM__173643COM_ WWW.657752.COM_WWW657752COM__657752COM_ WWW.Y72555.COM_WWWY72555COM__Y72555COM_ WWW.751MSC.COM_WWW751MSCCOM__751MSCCOM_ WWW.335854.COM_WWW335854COM__335854COM_ WWW.YH686.COM_WWWYH686COM__YH686COM_ WWW.ZS9966.COM_WWWZS9966COM__ZS9966COM_ WWW.ZUIDI6.COM_WWWZUIDI6COM__ZUIDI6COM_ WWW.MA3999.COM_WWWMA3999COM__MA3999COM_ WWW.110789.COM_WWW110789COM__110789COM_ WWW.XX9611.COM_WWWXX9611COM__XX9611COM_ WWW.HG8870.COM_WWWHG8870COM__HG8870COM_ WWW.HG8534.COM_WWWHG8534COM__HG8534COM_ WWW.4996NN.COM_WWW4996NNCOM__4996NNCOM_ WWW.397969.COM_WWW397969COM__397969COM_ WWW.77334H.COM_WWW77334HCOM__77334HCOM_ WWW.RK1144.COM_WWWRK1144COM__RK1144COM_ WWW.QBLB01.COM_WWWQBLB01COM__QBLB01COM_ WWW.969477.COM_WWW969477COM__969477COM_ WWW.725677.COM_WWW725677COM__725677COM_ WWW.HB1999.COM_WWWHB1999COM__HB1999COM_ WWW.763356.COM_WWW763356COM__763356COM_ WWW.534677.COM_WWW534677COM__534677COM_ WWW.190102.COM_WWW190102COM__190102COM_ WWW.HG8071.COM_WWWHG8071COM__HG8071COM_ WWW.HG1904.COM_WWWHG1904COM__HG1904COM_ WWW.HG8189.COM_WWWHG8189COM__HG8189COM_ WWW.0245BB.COM_WWW0245BBCOM__0245BBCOM_ WWW.522MSC.COM_WWW522MSCCOM__522MSCCOM_ WWW.867069.COM_WWW867069COM__867069COM_ WWW.69666X.COM_WWW69666XCOM__69666XCOM_ WWW.YH450.COM_WWWYH450COM__YH450COM_ WWW.Q63568.COM_WWWQ63568COM__Q63568COM_ WWW.188748.COM_WWW188748COM__188748COM_ WWW.835169.COM_WWW835169COM__835169COM_ WWW.399362.COM_WWW399362COM__399362COM_ WWW.XAM333.COM_WWWXAM333COM__XAM333COM_ WWW.9974JS.COM_WWW9974JSCOM__9974JSCOM_ WWW.384814.COM_WWW384814COM__384814COM_ WWW.I34348.COM_WWWI34348COM__I34348COM_ WWW.YH2770.COM_WWWYH2770COM__YH2770COM_ WWW.V55441.COM_WWWV55441COM__V55441COM_ WWW.506992.COM_WWW506992COM__506992COM_ WWW.NXKPJ.COM_WWWNXKPJCOM__NXKPJCOM_ WWW.16065H.COM_WWW16065HCOM__16065HCOM_ WWW.781498.COM_WWW781498COM__781498COM_ WWW.BM723.COM_WWWBM723COM__BM723COM_ WWW.G47479.COM_WWWG47479COM__G47479COM_ WWW.BM9851.COM_WWWBM9851COM__BM9851COM_ WWW.JL0007.COM_WWWJL0007COM__JL0007COM_ WWW.K91019.COM_WWWK91019COM__K91019COM_ WWW.SXWRSY.COM_WWWSXWRSYCOM__SXWRSYCOM_ WWW.XJ9567.COM_WWWXJ9567COM__XJ9567COM_ WWW.888BFW.COM_WWW888BFWCOM__888BFWCOM_ WWW.725602.COM_WWW725602COM__725602COM_ WWW.870440.COM_WWW870440COM__870440COM_ WWW.3388SZ.COM_WWW3388SZCOM__3388SZCOM_ WWW.580365.COM_WWW580365COM__580365COM_ WWW.848549.COM_WWW848549COM__848549COM_ WWW.900692.COM_WWW900692COM__900692COM_ WWW.812MSC.COM_WWW812MSCCOM__812MSCCOM_ WWW.HG0966.COM_WWWHG0966COM__HG0966COM_ WWW.XSJ001.COM_WWWXSJ001COM__XSJ001COM_ WWW.91019C.COM_WWW91019CCOM__91019CCOM_ WWW.HG6018.COM_WWWHG6018COM__HG6018COM_ WWW.AM3678.COM_WWWAM3678COM__AM3678COM_ WWW.YY9497.COM_WWWYY9497COM__YY9497COM_ WWW.0704G.COM_WWW0704GCOM__0704GCOM_ WWW.65335W.COM_WWW65335WCOM__65335WCOM_ WWW.C4408.COM_WWWC4408COM__C4408COM_ WWW.782675.COM_WWW782675COM__782675COM_ WWW.TH1088.COM_WWWTH1088COM__TH1088COM_ WWW.1123RR.COM_WWW1123RRCOM__1123RRCOM_ WWW.YH7708.COM_WWWYH7708COM__YH7708COM_ WWW.BM715.COM_WWWBM715COM__BM715COM_ WWW.200SUN.COM_WWW200SUNCOM__200SUNCOM_ WWW.HG8194.COM_WWWHG8194COM__HG8194COM_ WWW.HL9998.COM_WWWHL9998COM__HL9998COM_ WWW.045JJJ.COM_WWW045JJJCOM__045JJJCOM_ WWW.BFCAIP.COM_WWWBFCAIPCOM__BFCAIPCOM_ WWW.V55995.COM_WWWV55995COM__V55995COM_ WWW.262333.COM_WWW262333COM__262333COM_ WWW.00037K.COM_WWW00037KCOM__00037KCOM_ WWW.22556T.COM_WWW22556TCOM__22556TCOM_ WWW.4270NN.COM_WWW4270NNCOM__4270NNCOM_ WWW.688444.COM_WWW688444COM__688444COM_ WWW.65277.COM_WWW65277COM__65277COM_ WWW.YH973.COM_WWWYH973COM__YH973COM_ WWW.PJ4666.COM_WWWPJ4666COM__PJ4666COM_ WWW.BBO028.COM_WWWBBO028COM__BBO028COM_ WWW.928630.COM_WWW928630COM__928630COM_ WWW.723MSC.COM_WWW723MSCCOM__723MSCCOM_ WWW.453005.COM_WWW453005COM__453005COM_ WWW.HJC045.COM_WWWHJC045COM__HJC045COM_ WWW.7036DD.COM_WWW7036DDCOM__7036DDCOM_ WWW.99985D.COM_WWW99985DCOM__99985DCOM_ WWW.HG8305.COM_WWWHG8305COM__HG8305COM_ WWW.383138.COM_WWW383138COM__383138COM_ WWW.436106.COM_WWW436106COM__436106COM_ WWW.BJH170.COM_WWWBJH170COM__BJH170COM_ WWW.14789B.COM_WWW14789BCOM__14789BCOM_ WWW.JSDC86.COM_WWWJSDC86COM__JSDC86COM_ WWW.KB8810.COM_WWWKB8810COM__KB8810COM_ WWW.XB99AA.COM_WWWXB99AACOM__XB99AACOM_ WWW.22557I.COM_WWW22557ICOM__22557ICOM_ WWW.447382.COM_WWW447382COM__447382COM_ WWW.SP2088.COM_WWWSP2088COM__SP2088COM_ WWW.301270.COM_WWW301270COM__301270COM_ WWW.MZC083.COM_WWWMZC083COM__MZC083COM_ WWW.RB7999.COM_WWWRB7999COM__RB7999COM_ WWW.HG6681.COM_WWWHG6681COM__HG6681COM_ WWW.487955.COM_WWW487955COM__487955COM_ WWW.S8S66S.COM_WWWS8S66SCOM__S8S66SCOM_ WWW.55797A.COM_WWW55797ACOM__55797ACOM_ WWW.HG1162.COM_WWWHG1162COM__HG1162COM_ WWW.128977.COM_WWW128977COM__128977COM_ WWW.65599W.COM_WWW65599WCOM__65599WCOM_ WWW.208MSC.COM_WWW208MSCCOM__208MSCCOM_ WWW.HG3334.COM_WWWHG3334COM__HG3334COM_ WWW.469411.COM_WWW469411COM__469411COM_ WWW.42026Z.COM_WWW42026ZCOM__42026ZCOM_ WWW.55080L.COM_WWW55080LCOM__55080LCOM_ WWW.P70266.COM_WWWP70266COM__P70266COM_ WWW.631155.COM_WWW631155COM__631155COM_ WWW.405315.COM_WWW405315COM__405315COM_ WWW.8582ZZ.COM_WWW8582ZZCOM__8582ZZCOM_ WWW.BMW018.COM_WWWBMW018COM__BMW018COM_ WWW.4996JQ.COM_WWW4996JQCOM__4996JQCOM_ WWW.DW8822.COM_WWWDW8822COM__DW8822COM_ WWW.664949.COM_WWW664949COM__664949COM_ WWW.N70997.COM_WWWN70997COM__N70997COM_ WWW.AM1H99.COM_WWWAM1H99COM__AM1H99COM_ WWW.DZ9000.COM_WWWDZ9000COM__DZ9000COM_ WWW.0888PJ.COM_WWW0888PJCOM__0888PJCOM_ WWW.244MSC.COM_WWW244MSCCOM__244MSCCOM_ WWW.6269XX.COM_WWW6269XXCOM__6269XXCOM_ WWW.90307C.COM_WWW90307CCOM__90307CCOM_ WWW.HG1612.COM_WWWHG1612COM__HG1612COM_ WWW.HG0490.COM_WWWHG0490COM__HG0490COM_ WWW.H0598.COM_WWWH0598COM__H0598COM_ WWW.HG1199.COM_WWWHG1199COM__HG1199COM_ WWW.X50900.COM_WWWX50900COM__X50900COM_ WWW.779844.COM_WWW779844COM__779844COM_ WWW.434999.COM_WWW434999COM__434999COM_ WWW.480260.COM_WWW480260COM__480260COM_ WWW.776040.COM_WWW776040COM__776040COM_ WWW.HG0544.COM_WWWHG0544COM__HG0544COM_ WWW.19019B.COM_WWW19019BCOM__19019BCOM_ WWW.111BLB.COM_WWW111BLBCOM__111BLBCOM_ WWW.574234.COM_WWW574234COM__574234COM_ WWW.7340A.COM_WWW7340ACOM__7340ACOM_ WWW.211YH.COM_WWW211YHCOM__211YHCOM_ WWW.55511S.COM_WWW55511SCOM__55511SCOM_ WWW.4996ZJ.COM_WWW4996ZJCOM__4996ZJCOM_ WWW.8838KK.COM_WW